Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 600 Δις ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ...Καταπληκτικό άρθρο του Τάσου Πατεράκη!
Τί εἶναι τὰ 600 Δὶς τοῦ Ἀρτέμη Σῶρρα.

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Βρισκόμαστε πρὸ μιᾶς περιπτώσεως ὅπου δὲν γνωρίζουμε τίποτα, ἁπλὰ ὑποθέτουμε καὶ ἔχουμε μία τάση πρὸς μία κατεύθυνση ἡ ὁποία εἶναι ἀπόλυτα προβλέψιμη καὶ κατὰ συνέπειαν ὑπόκειται σὲ πιθανότητα χειραγώγησης . 

Ὁ παράγοντας ποὺ μεταβάλλει τὴν πορεία, εἶναι ὅπως πάντα ἡ ἐλπίδα καὶ αὐτὴ καλύπτεται ἀπὸ μία ἀόριστη δύναμη ποὺ συνήθως ὀνομάζουμε πίστη, ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρά της προέρχεται εἴτε ἀπὸ ἀνάγκη ἀπαντήσεων ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀπαντήσουμε διότι εἰσέρχονται στὸν χῶρο τῆς μεταφυσικῆς , εἴτε ἀπὸ ἐσώτερη τάση-ἐπιθυμία ποὺ μᾶς κατευθύνει πρὸς ἕναν ἀνώτερο σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: